• s2
  • s1
  • Suriname Rivier
  • s4
  • White Beach
  • onderzoek
nl en


ToerismePlus is een professioneel adviesbureau voor Suriname en de regio op het gebied van toerisme, research, marketing en management. Ons bureau heeft ruime kennis en ervaring, waardoor wij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het beleid en de concrete uitvoering van uw projecten.

Ons bureau werkt nauw samen met organisaties en deskundigen in Suriname en Nederland. Wij zijn hierdoor in staat om kwalitatieve projecten te leveren. ToerismePlus wil de toerismemarkt voorzien van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekengegevens, recente cijfers en trends. Daarnaast kunnen wij ook marketingprojecten en/of marktonderzoeken ten behoeve van uw bedrijf verrichten.

Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank